Privacybeleid

This Privacy Policy is effective upon acceptance for new clients/users, and for existing clients/users.

Eventuele tekst die is gemarkeerd, is gewijzigd in ons privacybeleid ten opzichte van de vorige versie.

1. Inleiding

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle producten, services, websites en apps die worden aangeboden door ZUMER en daaraan gelieerde bedrijven (zoals Big Five For LIFE™ in het onderwijs, krachtig vakmanschap, krachtig onderwijs, H-U-M-O-R), tenzij anders aangegeven. Wij duiden deze producten, services, websites en apps in dit beleid aan met het woord ‘services’. Tenzij anders aangegeven, worden onze services aangeboden door ZUMER.
Met ‘gegevens’ in dit Privacybeleid bedoelen we de gegevens die u met onze services verzamelt, zoals enquêtereacties, gegevens verzameld met een formulier of gegevens ingevoerd op een site die door ons wordt gehost: al die gegevens zijn van u. Persoonlijke informatie, of alleen informatie, betekent informatie over u als persoon die we verzamelen of beheren.
Wilt u weten wie uw gegevensbeheerder is, raadpleeg dan de paragraaf Wie beheert mijn gegevens hieronder.

DIT BELEID IS VAN TOEPASSING OP ZUMER en AL ONZE ACTIVITEITEN/SERVICES DIE IN DE ONDERSTAANDE LIJST STAAN.
Big Five For LIFE™ in het onderwijs
Krachtig vakmanschap
Krachtig onderwijs
H-U-M-O-R

2. Informatie die we verzamelen

2.1 Wie bent ‘u’?
In dit Privacybeleid wordt het woord ‘u’ vaak gebruikt. We hanteren de volgende praktische definities, zodat u precies weet welke informatie het relevantst voor u is:

Deelnemer/klant/maker
U hebt een account bij een service van ZUMER en u maakt enquêtes, formulieren, toepassingen of vragenlijsten, of u werkt met anderen aan, reageert op of controleert enquêtes, formulieren, toepassingen of vragenlijsten in een account.

Respondent
U hebt een enquête, formulier, toepassing of vragenlijst ontvangen die via een service of in opdracht van een Deelnemer/klant/maker van ZUMER is verzonden.

Panellid
U heeft zich geregistreerd voor en stemt in met deelname aan enquêtes die door ZUMER namens de deelnemer/klant/maker naar u worden verzonden. Panelleden worden in een afzonderlijke paragraaf van ons Privacybeleid behandeld, die u hier kunt lezen.

Websitebezoeker
U bezoekt een van onze websites omdat u nieuwsgierig was!

2.2 Informatie die we over u verzamelen.
Contactgegevens (bijvoorbeeld een e-mailadres).
U stuurt ons mogelijk uw contactgegevens wanneer u onze services gebruikt, via een formulier op onze website, tijdens een gesprek met een verkoopmedewerker, coacht/trainer of ons team voor klantenondersteuning, of in een reactie op een van de enquêtes van ZUMER of andere services gelieerd aan ZUMER.

Informatie over gebruik.
Wij verzamelen informatie over uw gebruik wanneer er sprake is van interactie tussen u en onze websites en services. Voorbeelden zijn de webpagina’s die u bezoekt, waarop u klikt, wanneer u deze activiteiten uitvoert, welke taalvoorkeuren u hebt, en meer.

Gegevens over apparaten en browsers.
We verzamelen informatie over het apparaat en de toepassing die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze services. Met informatie over het apparaat verwijzen we naar uw IP-adres, de versie van uw besturingssysteem, het type apparaat, informatie over het systeem en de prestaties, en het type browser. Gebruikt u een mobiel apparaat, dan verzamelen we ook de UUID van dat apparaat.

Informatie uit paginalabels.
Wij gebruiken traceringsservices van derden die gebruikmaken van cookies en paginalabels (deze worden ook wel webbakens genoemd) om gegevens over bezoekers aan onze websites te verzamelen. Tot deze gegevens worden ook gebruiks- en gebruikersstatistieken gerekend. E-mails die zijn verzonden door ZUMER of die via onze services door gebruikers zijn verzonden, zijn voorzien van paginalabels. Hiermee kan de afzender informatie verzamelen over wie deze e-mailberichten hebben geopend en wie op de koppelingen in deze berichten hebben geklikt. U vindt meer informatie over cookies hieronder en in ons Cookiebeleid.

Logboekgegevens.
Net als bij de meeste websites, houden onze webservers logboekbestanden bij waarin elke toegang van een apparaat tot deze servers wordt geregistreerd. In deze logboekbestanden staat informatie over de aard van de toegang, waaronder IP-adressen van herkomst, internetproviders, weergegeven bestanden op onze site (zoals HTML-pagina’s, afbeeldingen, enz.), besturingssysteemversies en tijdstempels.

Informatie over doorverwijzingen.
Als u vanaf een externe locatie (zoals een koppeling op een andere website of in een e-mailbericht) op een ZUMER-website terechtkomt, registreren wij informatie over de bron die u naar ons heeft doorverwezen.

Informatie van derden en integratiepartners.
We verzamelen uw persoonlijke informatie of gegevens van derden als u die derden toestemming hebt gegeven om uw informatie met ons te delen of als u die informatie online openbaar hebt gemaakt.

Bent u een Deelnemer/klant/maker, dan verzamelen we ook de volgende gegevens:

Accountinformatie

Registratie-informatie.
U hebt een ZUMER-account nodig voordat u de services van ZUMER kunt gebruiken. Wanneer u zich registreert voor een account, verzamelen wij uw voor- en achternaam, gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres. Registreert u zich via een account van een derde (zoals uw Google- of Facebook-account), raadpleeg dan de paragraaf ‘Informatie van derden’ hieronder.

Factureringsinformatie.
Als u een betaling aan ZUMER verricht, moet u uw factureringsinformatie opgeven, samen met een naam, adres, e-mailadres en de financiële informatie die hoort bij de betalingsmethode die u hebt geselecteerd (zoals een creditcardnummer en een vervaldatum, of een bankrekeningnummer). We beschouwen factureringsadressen als de locatie van de accounteigenaar, zodat we kunnen vaststellen met welke entiteit van ZUMER u een contractuele relatie aangaat.

Accountinstellingen.
U kunt allerlei voorkeuren en persoonlijke details instellen, zoals uw pagina met accountinstellingen. Kies bijvoorbeeld uw standaardtaal, tijdzone en communicatievoorkeuren (zo kunt u zich in- of uitschrijven voor marketingberichten van ZUMER).

Bij een deel van de services verzamelen we ook de volgende gegevens voor u:

Adresboekinformatie.
U kunt e-mailadressen importeren in een adresboek en zo op een handige manier mensen uitnodigen voor uw enquêtes of om uw formulier in te vullen en per e-mail te verzenden. Wij gebruiken deze e-mailadressen niet voor onze eigen doeleinden en sturen geen e-mail naar deze e-mailadressen, behalve wanneer u daar om vraagt.

Gegevens uit enquêtes/formulieren/toepassingen.
We slaan uw gegevens in enquêtes/formulieren/toepassingen (vragen en reacties) voor u op. U kunt hulpprogramma’s gebruiken om deze gegevens te analyseren.

Profielgegevens.
Als u zich registreert voor onze services, wordt u gevraagd ons informatie te geven over uzelf, samen met gedetailleerde gegevens over wie u bent.

3. Hoe we de informatie gebruiken die we verzamelen.

3.1 U bent een deelnemer/klant/maker
We verwerken uw persoonlijke gegevens met uw toestemming of om:
Te voldoen aan onze contractuele verplichting om de services aan u te verstrekken; De legitieme belangen van ZUMER te bereiken, te weten:
De levering van de services te verbeteren; en
Nieuwe producten en functies voor de services te ontwikkelen.

Waar we in dit Privacybeleid beschrijven hoe we uw gegevens gebruiken, geven wij aan welke redenen we hebben om de gegevens te verwerken.
U hebt ons toestemming gegeven om bepaalde soorten cookies te gebruiken op onze websites. We maken met name gebruik van:

Paginalabels en webbakens.
Met de informatie die we via paginalabels en webbakens verzamelen, kunnen we vaststellen hoe succesvol onze reclamecampagnes zijn. Wij gebruik paginalabels ook om afzenders (van bijvoorbeeld enquêtes of formulieren) in staat te stellen de prestaties van hun e-mailberichtuitwisselingen te meten en om informatie te verzamelen over hoe e-mails beter kunnen worden bezorgd en vaker kunnen worden gelezen.

Meer informatie: Met deze gegevens kunnen we online marketingcampagnes afstemmen op u en op uw gebruik van onze services. Als u de cookies in uw browserinstellingen wist, ziet u deze gepersonaliseerde berichten niet meer. Wel worden er nog advertenties weergegeven op internet die niet zijn gebaseerd op informatie die u aan ZUMER hebt verstrekt. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie.

We verwerken uw persoonlijke informatie in de volgende gegevenscategorieën, zodat we onze legitieme belangen kunnen bereiken. Deze worden tot in detail beschreven in dit Privacybeleid. We stellen duidelijke grenzen aan het gebruik van deze informatie, zodat uw privacy wordt gerespecteerd en alleen de informatie wordt gebruikt om deze legitieme doeleinden te verwezenlijken. We willen vooral onze services en berichtgeving verbeteren en relevant maken voor al onze gebruikers, terwijl we tegelijk de persoonlijke informatie van alle gebruikers respecteren en beschermen.

Contactinformatie.
We maken gebruik van contactinformatie om te reageren op uw vragen, om u informatie te sturen over de services en om u marketingberichten te sturen (tenzij u zich hiervoor hebt uitgeschreven).
Meer informatie: We gebruiken uw e-mailadres voor algemene updates over uw account en voor marketingberichten (nieuwsbrieven), tenzij u zich daarvoor hebt uitgeschreven. U kunt zich altijd uitschrijven voor marketingberichten door in deze berichten te klikken op de koppeling ‘Uitschrijven’ of door deze instelling te wijzigen op uw pagina Mijn account.

Onze services gebruiken.
Met de informatie over uw gebruik van onze services kunnen we die voor u en alle andere gebruikers verbeteren.
Meer informatie: Met de informatie over de soorten enquêtes/formulieren/toepassingen die u maakt (bijvoorbeeld enquêtes voor HR), maken we een profiel over u. Zo kunnen we u wijzen op andere relevante functies en services die we aanbieden en u hiermee helpen, bijvoorbeeld door u tips te geven over hoe u optimaal van onze services profiteert.

Apparaatgegevens.
Met de apparaatgegevens lossen we problemen met onze service op en voeren we verbeteringen door. Wij leiden ook uw geografische locatie af op basis van uw IP-adres.
Meer informatie: Gegevens over apparaten en browsers: We verzamelen deze gegevens om u een betere ervaring te bieden op specifieke apparaten/browsers door de weergave van de site op verschillende browsers en de invloed van uw schermhelderheid op uw ervaring te optimaliseren. Ook zorgen we ervoor dat de service naar behoren werkt op alle apparaten en browsers.

Logboekgegevens.
De logboekgegevens worden voor allerlei zakelijke doeleinden gebruikt, waaronder:
Toezicht houden op misbruik en problemen oplossen.
Nieuwe services, functies en content ontwikkelen, of aanbevelingen doen.
Gedrag op algemeen/anoniem niveau bijhouden om trends in het gebruik van onze services te herkennen en bestuderen.
Problemen met en defecten aan producten oplossen.
Meer informatie: Uw IP-adres wordt gebruikt om vast te stellen waar er mogelijk sprake was van onbekende/ongeoorloofde toegang tot uw account (toezicht op misbruik).

Informatie over doorverwijzingen.
Met de informatie over doorverwijzingen kijken we hoe succesvol onze integratie- en doorverwijzingsprocessen zijn.

Derden en integraties.
Met de informatie van derden en integratiepartners die we verzamelen, kunt u:
Zich aanmelden bij onze service via een van onze geïntegreerde partners, zoals Facebook/LinkedIn/Microsoft/Google/SSO;
Onze services afstemmen op uw wensen; en
Onze service samen met andere services gebruiken.

Logboekgegevens.
De logboekgegevens worden voor allerlei zakelijke doeleinden gebruikt, waaronder:
Toezicht houden op misbruik en problemen oplossen.
Nieuwe services, functies en content ontwikkelen, of aanbevelingen doen.
Gedrag op algemeen/anoniem niveau bijhouden om trends in het gebruik van onze services te herkennen en bestuderen.
Problemen met en defecten aan producten oplossen.
Meer informatie: Uw IP-adres wordt gebruikt om vast te stellen waar er mogelijk sprake was van onbekende/ongeoorloofde toegang tot uw account (toezicht op misbruik).

Aan service en marketing gerelateerde doelen.
Profilering. We combineren informatie over u van derden met onze gegevens om een gebruikersprofiel te maken. Hiermee kunnen we onze verkoop- en marketingactiviteiten relevanter voor u maken en u een optimale, persoonlijke ervaring bieden.
Zelflerende systemen. Voor bepaalde gegevens maken we gebruik van zelflerende systemen. Hiermee kunnen we gebruikers nuttige statistieken en relevantere inzichten sturen op basis van de gegevens die ze hebben verzameld met onze services. Ook kunnen we zo onze marketingcampagnes optimaliseren. Hebt u bijvoorbeeld vragen met open tekst in uw enquête gebruikt, dan kunnen onze zelflerende systemen u mogelijk handige inzichten geven over patronen in de antwoorden op die vraag via de enquêtefunctie ‘Analyseren’.

We gebruiken uw informatie en gegevens ook intern om onze services te beheren, en wel op de volgende beperkte manieren:
Toezien op naleving van onze contracten, indien toepasselijk.
Mogelijk illegale activiteiten voorkomen.
Controleren op en voorkomen van ongewenste en schadelijke activiteiten. Wij hebben bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen die inhoud controleren op phishingactiviteiten, spam en fraude.

Wettelijke doeleinden.
Soms moeten we informatie of gegevens gebruiken of openbaar maken die we over u bewaren als reactie op wettelijke verzoeken of om fraude te voorkomen. Als wij een dagvaarding of ander juridisch verzoek ontvangen, moeten wij mogelijk de gegevens inspecteren die wij bewaren, zodat we kunnen vaststellen hoe we moeten reageren.

We verzamelen en gebruiken de volgende informatie omdat we die nodig hebben om aan onze contractuele verplichten ten opzichte van u te voldoen:
Uw accountgegevens.
We hebben uw accountgegevens nodig om uw account uit te voeren, onze services te verstrekken, u te factureren voor onze services, u te helpen en om contact met u op te nemen over uw service of account. Wij sturen u af en toe berichten van een transactionele aard (zoals mededelingen over de service, berichten over facturering, wijzigingen in onze services of ons beleid, of een welkomstbericht wanneer u zich voor het eerst registreert). U kunt zich niet uitschrijven voor deze berichten, omdat ze vereist zijn voor het verstrekken van onze services aan u.
Uw profiel.
Voor de verwerking van andere onderdelen van uw accountgegevens (zoals de persoonlijke informatie die u opgeeft over uw werk, uw functie en uw marketingvoorkeuren) hebben we legitieme doelen. Zo willen we u een persoonlijke ervaring bieden, u relevante en nuttige marketinginformatie sturen en andere tips over producten, functies en services geven, zodat u optimaal kunt profiteren van onze services.

Zoals hierboven is beschreven, kunt u aangeven dat wij de bovenstaande gegevens niet mogen verzamelen of gebruiken. We zijn dan wel mogelijk minder goed in staat onze services volledig en correct aan u te verstrekken.

Met betrekking tot enquêtegegevens
Uw gegevens.
We gebruiken ook enquêtevragen en -reacties op een samengevoegde en geanonimiseerde basis, zoals is beschreven in dit privacybeleid, maar zullen individuele reactiegegevens nooit verkopen of identificeren. Verder nemen we nooit contact op met individuele respondenten, tenzij dat op uw verzoek gebeurt of wettelijk vereist is. Functiebeschrijvingen geven aan bij welke functies dit het geval is. In sommige situaties kunt u aangeven dat wij uw enquêtereacties niet zo mogen gebruiken. Kies er dan voor om een functie niet te gebruiken of stel dit in de voorkeuren van uw account in. Lees de paragraaf Respondent.

3.2 U bent respondent
We verwerken uw persoonlijke informatie in de volgende gegevenscategorieën, zodat we onze legitieme belangen kunnen bereiken. Deze worden tot in detail beschreven in dit Privacybeleid. We stellen duidelijke grenzen aan het gebruik van deze informatie, zodat uw privacy wordt gerespecteerd en alleen de informatie wordt gebruikt om deze legitieme doeleinden te verwezenlijken. We willen vooral onze services en berichtgeving verbeteren en relevant maken voor al onze gebruikers, terwijl we tegelijk de persoonlijke informatie van alle gebruikers respecteren en beschermen.

Cookies (met inbegrip van paginalabels).
We verzamelen informatie met cookies als u deelneemt aan een enquête. Met deze cookies zorgen we ervoor dat elk onderdeel van onze enquêteservice goed werkt, zodat deelnemers enquêtes zonder problemen optimaal kunnen invullen. Lees voor meer informatie het onderdeel ‘Cookies’ hieronder. Zodra u een enquête heeft voltooid, wordt u in de meeste gevallen doorgeleid naar de website. Op onze website gebruiken we andere cookies. Lees dus de paragraaf over websitebezoekers als u hier meer over wilt weten.
Voorbeelden: Met paginalabels kunnen afzenders van e-mails (voor bijvoorbeeld enquêtes of formulieren) de prestaties bijhouden van e-mails, zodat ze het aantal e-mails dat aankomt en dat wordt gelezen kunnen verhogen. Verder maken we gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat een respondent maar één keer een enquête kan invullen (als dit door de deelnemer/klant/maker is ingesteld). En we houden bij hoeveel enquêtes zijn voltooid.

Contactinformatie.
Van Respondenten gebruiken we alleen contactinformatie, zodat we uw vragen kunnen beantwoorden.
Voorbeelden:
Hebt u contact met ons opgenomen over een enquête, formulier, toepassing of vragenlijst, dan gebruikt ons klantenondersteuningsteam uw e-mailadres om met u te communiceren. U ontvangt alleen marketingberichten van ons als u zich hiervoor hebt ingeschreven.

Hoe u onze services gebruikt (dit geldt alleen voor Respondenten).
Met de informatie over uw gebruik van onze services kunnen we die voor u en alle andere gebruikers verbeteren.
Voorbeelden:
We verzamelen informatie over de soorten vragen die u beantwoordt. Deze gegevens worden gecombineerd en geanonimiseerd. Op die manier kunnen we patronen onderzoeken in de reactievoorkeuren van Respondenten (meer informatie hierover vindt u het onderdeel ‘Informatie voor Enquêterespondenten’). We verzamelen en gebruiken al deze gegevens voor onze legitieme belangen. We willen bijvoorbeeld de ervaring van onze respondenten verbeteren (zodat ze eenvoudiger vragen kunnen beantwoorden), trends in de industrie in kaart brengen en het aantal voltooide enquêtes/formulieren vergroten.
Ook zetten we informatie in over het gebruik zoals het type enquête, formulier, vragenlijst of toepassing waaraan u hebt deelgenomen. Op die manier kunnen we producten die we u tonen op u afstemmen nadat u een enquête hebt voltooid of wanneer u wordt doorgeleid naar onze website.

Gegevens over apparaten en browsers.
We gebruiken apparaatgegevens bijvoorbeeld om problemen op te lossen, zodat we onze services kunnen verbeteren, en om uw geografische locatie af te leiden op basis van uw IP-adres.
Voorbeelden:
Met deze informatie zorgen we ervoor dat de service goed werkt op alle mogelijke apparaten en kunnen we uw geografische locatie bepalen, zodat we trends kunnen vinden in locatiegegevens van Respondenten. Verder willen we met deze info de deelnemer/klant/maker een extra gegevenslaag bieden waarmee ze bijvoorbeeld reacties kunnen filteren op de afgeleide geografische locatie. We willen u er wel op wijzen dat we geen nauwkeurige locaties met gps-coördinaten verzamelen. We leiden de locatie af uit het IP-adres.

Gegevens over apparaten en browsers.
Met de apparaatgegevens lossen we problemen met onze service op en voeren we verbeteringen door. Wij leiden ook uw geografische locatie af op basis van uw IP-adres.
Andere voorbeelden: Met deze informatie zorgen we ervoor dat de service goed werkt op alle mogelijke apparaten en kunnen we uw geografische locatie bepalen, zodat we trends kunnen vinden in locatiegegevens van Respondenten. Verder willen we met deze info een extra gegevens laag bieden waarmee ze bijvoorbeeld reacties kunnen filteren op de afgeleide geografische locatie. We willen u er wel op wijzen dat we geen nauwkeurige locaties met gps-coördinaten verzamelen. We leiden de locatie af uit het IP-adres. Tot slot gebruiken we deze informatie om trends te bestuderen en vergelijken in hoe onze service werkt en hoe u omgaat met de enquêtes op verschillende browsers en apparaten.

Logboekgegevens.
De logboekgegevens worden voor allerlei zakelijke doeleinden gebruikt, waaronder:
Toezicht houden op misbruik en problemen oplossen.
Nieuwe services, functies en content ontwikkelen, of aanbevelingen doen.
Gedrag op algemeen/anoniem niveau bijhouden om trends in het gebruik van onze services te herkennen en bestuderen.
Problemen met en defecten aan producten oplossen.
Voorbeelden:
We gebruiken uw IP-adres om te controleren of u enquêtes, formulieren, toepassingen of vragenlijsten niet twee keer invult wanneer de deelnemer/klant/maker instellingen heeft geactiveerd om dit te vermijden. Ook houden we met IP-adressen toezicht op misbruik (zodat we Respondenten kunnen identificeren die bij het invullen van enquêtes ons gebruiksbeleid schenden) en kan de deelnemer/klant/maker beter zijn eigen wettelijke verplichtingen naleven. Verder gebruiken we logboekgegevens om samengevoegde informatie en cijfers te verzamelen over anonieme activiteiten, zodat we trends op de lange termijn in enquêtes kunnen ontdekken.

Derden en integraties.
We verzamelen en gebruiken informatie van derden en integratiepartners. Hiermee kan een deelnemer/klant/maker enquêtes/formulieren/toepassingen/vragenlijsten naar u sturen.

Zelflerende systemen.
Voor reactiegegevens, metagegevens (zoals hiervoor is beschreven) en cookiegegevens gebruiken we technieken voor machinaal leren. Zo kunnen we de deelnemer/klant/maker nuttige en relevante inzichten bieden op basis van gegevens die is verzameld via de services, functies bouwen, onze services verbeteren en samengevoegde gegevensproducten ontwikkelen. Hieronder vindt u meer informatie hierover in relatie tot enquêtes.

We gebruiken uw informatie en gegevens ook intern om onze services te beheren, en wel op de volgende beperkte manieren:
Toezien op naleving van onze contracten, indien toepasselijk.
Mogelijk illegale activiteiten voorkomen.
Controleren op en voorkomen van ongewenste en schadelijke activiteiten. Wij hebben bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen die inhoud controleren op phishingactiviteiten, spam en fraude.
Wettelijke doeleinden.
Soms moeten we informatie of gegevens openbaar maken die we over u bewaren als reactie op wettelijke verzoeken of om fraude te voorkomen. Als wij een dagvaarding of ander juridisch verzoek ontvangen, moeten wij mogelijk de gegevens inspecteren die wij bewaren, zodat we kunnen vaststellen hoe we moeten reageren.

Gebruik van enquêtereacties (alleen voor enquêtes van een deelnemer/klant/maker van ZUMER)
De enquêtereacties in de enquêtes van ZUMER worden doorgaans beheerd door de deelnemer/klant/maker (Degene die de enquête heeft verzonden of geactiveerd). In die gevallen is ZUMER alleen verantwoordelijk voor de verwerking van deze reacties namens de deelnemer/klant/maker.
Bij alles wat we doen, is het vertrouwen van deelnemer/klant/maker en respondenten van doorslaggevend belang. Wij gebruiken nooit gegevens over respondenten. Alleen de deelnemer/klant/maker en respondent hebben inzage in de geleverde gegevens.

Enquêtes/vragenlijsten afstemmen op deelnemer/klant/maker en respondent (door bijvoorbeeld de naam aan te passen voor de desbetreffende respondent. Dit word gedaan door de deelnemer/klant/maker. ZUMER heeft hier geen invloed op, dus ook niet verantwoordelijk.
3.3 U bent een bezoeker
We verwerken persoonlijke gegevens van u waar:
U hiermee heeft ingestemd of;
ZUMER legitieme belangen heeft ten aanzien van:
De levering van de services te verbeteren; en
Nieuwe producten en functies voor de services te ontwikkelen.

Waar we in dit Privacybeleid beschrijven hoe we uw gegevens gebruiken, geven wij aan welke redenen we hebben om de gegevens te verwerken.
Als u ons toestemming hebt gegeven, verzamelen en gebruiken we de volgende informatie over u:

Contactinformatie.
We gebruiken contactinformatie om te reageren op vragen, om u informatie te sturen als onderdeel van de services, en om u marketinginformatie te sturen (op voorwaarde dat u daarmee heeft ingestemd ten tijde van het verstrekken van uw informatie en zolang als u zich daarvoor niet uitschrijft).
Voorbeelden:
We verstrekken uw e-mailadres aan een lid van ons verkoopteam dat contact met u opneemt als u via een van de online formulieren op onze site een vraag heeft ingediend. U ontvangt bovendien marketingberichten van ons als u daarmee heeft ingestemd toen u uw informatie verstrekte. We bieden u altijd de mogelijk om u op elk gewenst moment uit te schrijven voor deze marketingberichten.

Cookies: paginalabels en webbakens.
We verzamelen informatie via paginatags en webbakens, zodat we het succes van onze reclamecampagnes kunnen vaststellen. Wij gebruiken ook paginatags om de e-mailafzender (voor een enquête of formulier bijvoorbeeld) in staat te stellen de prestaties van de e-mailberichtuitwisselingen te meten en om informatie te verzamelen over hoe wij de bezorgings- en openingspercentages voor e-mail kunnen verbeteren. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid.
Voorbeelden:
Voor het persoonlijk afstemmen van marketingcampagnes die door externe adverteerders worden uitgevoerd en om ZUMER te helpen bij het meten van het succes van online reclame en het aanbieden van advertenties voor onze services op basis van gebruikersvoorkeuren. Zie onze sectie over cookies. Als u niet wilt dat ZUMER deze informatie gebruikt om u doelgericht advertenties over onze services aan te bieden, kunt u uw voorkeuren aangeven op https://preferences-mgr.truste.com/ of, als u zich binnen de Europese Unie bevindt, op https://www.youronlinechoices.eu/. Het is mogelijk dat u via derden internetadvertenties blijft ontvangen die niet zijn gebaseerd op informatie die u aan ZUMER heeft verstrekt.

Onze services gebruiken.
We gebruiken informatie over uw interactie met onze websites om onze websiteservices voor u en alle gebruikers te verbeteren. Enkele voorbeelden die relevant voor u zijn:
Voorbeelden: We verzamelen informatie over de webpagina’s die u heeft bezocht en uw activiteiten op onze sites. We verzamelen deze informatie zodat we kunnen nagaan wat de meest bezochte en nuttigste onderdelen van onze website zijn en we in kaart kunnen brengen wat onze populairste services zijn. Ten aanzien van de hiervoor vermelde gegevens die we verzamelen, houden we ons ook bezig met het volgende:
Profilering.
We combineren informatie over u van derden met informatie die wijzelf over u hebben om een gebruikersprofiel te maken. Dit profiel gebruiken we om onze verkoop- en marketinginspanningen relevanter voor u te maken en om onze marketingcampagnes en website-ervaring te verbeteren.
Zelflerende systemen.
We gebruiken zelflerende systemen voor bepaalde gegevens om onze marketingcampagnes te optimaliseren.

We verwerken uw persoonlijke informatie in de volgende gegevenscategorieën, zodat we onze legitieme belangen kunnen bereiken. Deze worden tot in detail beschreven in dit Privacybeleid. We stellen duidelijke grenzen aan het gebruik van deze informatie, zodat uw privacy wordt gerespecteerd en alleen de informatie wordt gebruikt om deze legitieme doeleinden te verwezenlijken. We willen vooral onze services en berichtgeving verbeteren en relevant maken voor al onze gebruikers, terwijl we tegelijk de persoonlijke informatie van alle gebruikers respecteren en beschermen.
Apparaatgegevens.
We gebruiken gegevens over door bezoekers gebruikte apparaten om problemen met onze service op te lossen en te verbeteren. Op basis van uw IP-adres leiden we uw geografische locatie af. Enkele voorbeelden die relevant voor u zijn:
Voorbeelden: We verzamelen apparaat- en browserinformatie om problemen met de websitefunctionaliteit op te lossen en fouten te herstellen.

Logboekgegevens.
De logboekgegevens worden voor allerlei zakelijke doeleinden gebruikt, waaronder:
Toezicht houden op misbruik en problemen oplossen.
Voor het bijhouden van uw voorkeuren en het maken van nieuwe services, functies, inhoud of het doen van aanbevelingen die op u persoonlijk zijn afgestemd.
Gedrag op algemeen/anoniem niveau bijhouden om trends in het gebruik van onze services te herkennen en bestuderen.
Problemen met en defecten aan producten oplossen.
Voorbeelden:
Uw browsertype om te bepalen hoe we onze website het beste kunnen presenteren binnen die browseromgeving.

Informatie over doorverwijzingen.
Met de informatie over doorverwijzingen kijken we hoe succesvol onze integratie- en doorverwijzingsprocessen zijn.
Voorbeelden:
Als u heeft geklikt op een reclame voor ZUMER die wordt aangeboden door een van onze partners op het web, waardoor u op onze websites terecht bent gekomen, registreren we deze informatie om ons te helpen het succes van reclamecampagnes bij te houden.

We gebruiken uw informatie en gegevens ook intern om onze services te beheren, en wel op de volgende beperkte manieren:
Toezien op naleving van onze contracten, indien toepasselijk.
Mogelijk illegale activiteiten voorkomen.
Controleren op en voorkomen van ongewenste en schadelijke activiteiten. Wij hebben bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen die inhoud controleren op phishingactiviteiten, spam en fraude.
Wettelijke doeleinden.
Soms moeten we informatie of gegevens openbaar maken die we over u bewaren als reactie op wettelijke verzoeken of om fraude te voorkomen. Als wij een dagvaarding of ander juridisch verzoek ontvangen, moeten wij mogelijk de gegevens inspecteren die wij bewaren, zodat we kunnen vaststellen hoe we moeten reageren.

4. Informatie die u deelt

Bij veel van onze services kunt u informatie met anderen delen. Houd er rekening mee dat informatie die u publiekelijk deelt, mogelijk kan worden geïndexeerd door zoekmachines. Onze services bieden u verschillende opties om uw inhoud te delen en verwijderen, maar het is voor ons niet mogelijk om inhoud uit zoekmachines te verwijderen. Wees daarom voorzichtig met het openbaar delen van informatie.

5. Informatie die u deelt: Partners en integraties

We delen uw informatie of gegevens niet met derde partijen buiten ZUMER, behalve in de volgende beperkte omstandigheden:
Als u een deelnemer/klant/maker bent die deel uitmaakt van een deelnemersgroep/team dat gebruikmaakt van ZUMER, worden uw accountinformatie en gegevens gedeeld met de primaire beheerder(s) en zijn uw enquêtegegevens mogelijk ook zichtbaar voor andere leden in uw team met wie u uw enquêtes deelt of met wie u samenwerkt.
Om bepaalde aspecten van onze services te kunnen aanbieden, gebruiken we aan ons gelieerde bedrijven en vertrouwde partners. We maken vooral gebruik van derde partijen voor het volgende:
Mogelijk maken van onze verzamelprogramma’s voor e-mail om via e-mail enquêtes naar respondenten te sturen.
Mogelijk maken van creditcardbetalingen voor onze klanten.
Aanbieden en bijhouden van onze marketing- en reclame-inhoud.
Bijhouden van meetwaarden om het succes van websiteconversies te volgen
Beheren van onze verkoop- en klantenondersteuningsservices aan u.

We gaan vertrouwelijkheids- en gegevensverwerkingovereenkomsten aan met partners om te garanderen dat ze voldoen aan de hoogste vertrouwelijkheidniveaus en aanbevolen procedures op het gebied van privacy- en beveiligingsnormen. We evalueren deze procedures en normen regelmatig.

Op basis van uw instructies delen we uw informatie of gegevens als u ervoor kiest om een integratie te gebruiken in combinatie met ZUMER-services en we doen dat alleen in de mate waarin dat nodig is voor het desbetreffende gebruik. Op de desbetreffende pagina is meer informatie over onze API-partner(s) te vinden.

Daarnaast moeten we informatie of gegevens delen ten behoeve van het volgende:
Voldoen aan eventuele toepasselijke wetgeving, voorschriften, juridische processen of afdwingbare overheidsverzoeken.
Afdwingen van toepasselijk beleid, waaronder onderzoek naar potentiële schendingen.
Detecteren, voorkomen of anderszins aanpakken van fraudeproblemen, beveiligingsproblemen of technische problemen.
Beschermen van de rechten, het eigendom of de veiligheid van onze gebruikers, het publiek of ZUMER en/of zoals wettelijk is vereist of toegestaan.

6. Cookies

Wij en onze partners gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën op onze websites. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

We use certain cookies, as described in our Cookies Policy and here in our Privacy Policy, that you agree to when you use our sites and, in the case of some cookies, for legitimate interests of delivering and optimizing our services (where the cookie delivers essential functionality). Cookies are small bits of data we store on the device you use to access our services so we can recognize repeat users. Each cookie expires after a certain period of time, depending on what we use it for. We use cookies and similar technologies for several reasons:

Voor het verzamelen van meetwaarden met betrekking tot uw enquête-invulervaring. We verzamelen bijvoorbeeld gegevens over het aantal klikken dat Respondenten nodig hadden om een enquête in te vullen, of ze de enquête hebben verlaten en weer zijn teruggekeerd, of ze het delen van een enquête hebben overgeslagen, hoelang het heeft geduurd om de enquête in te vullen en andere details met betrekking tot het invullen van de enquête. Deze informatie wordt echter alleen bewaard in geordende, samengevoegde en geanonimiseerde vorm.

Voor het vereenvoudigen van het gebruik van onze site. Als deelnemer/klant/maker de functie ‘Mij onthouden’ gebruiken wanneer ze zich aanmelden bij hun account, slaan wij de gebruikersnaam op in een cookie, zodat ze zich sneller kunnen aanmelden wanneer ze terugkeren naar ZUMER.

Uit oogpunt van veiligheid. We gebruiken cookies om uw identiteit te verifiëren, om te controleren of u momenteel bent aangemeld bij ZUMER of om te bepalen of een incident op u van invloed is.

Voor het aan u leveren van persoonlijk afgestemde inhoud. We slaan gebruikersvoorkeuren op, uw standaardtaal, apparaat- en browserinformatie, en uw profielinformatie, waaronder het gebruiksniveau van de service en de webpagina’s op onze site die u bezoekt, zodat we de inhoud die u ziet persoonlijk op u kunnen afstemmen.

Voor het verbeteren van onze services. Wij gebruiken cookies om uw gebruik van onze websites te meten, verwijzingsgegevens bij te houden en af en toe verschillende versies van inhoud aan u weer te geven. Deze informatie helpt ons bij het ontwikkelen en verbeteren van onze services (deze informatie helpt ons om de aandacht te vestigen op de onderdelen waarin u het meest geïnteresseerd lijkt) en bij het optimaliseren van de inhoud die we aan u weergeven (waaronder mogelijk marketinginhoud).

Voor op u afgestemde reclame. Wij, of onze serviceleveranciers en andere derde partijen waarmee wij werken, kunnen cookies plaatsen wanneer u onze website en andere websites bezoekt of wanneer u e-mailberichten opent die wij aan u verzenden, zodat wij u beter op u afgestemde marketinginhoud kunnen bieden (over onze services of andere services) en om te beoordelen of deze inhoud nuttig of doeltreffend is. Wij kunnen bijvoorbeeld nagaan op welke advertenties gebruikers het vaakst hebben geklikt en of deze klikacties ertoe hebben geleid dat gebruikers beter gebruikmaken van onze hulpmiddelen, functies en services. Als u niet wilt dat er reclame wordt weergegeven die is afgestemd op uw anonieme onlineactiviteiten, kunt u zich uitschrijven bij tal van bedrijven die zich bezighouden met dergelijke afstemmingsactiviteiten. U doet dit op https://www.aboutads.info, https://preferences-mgr.truste.com/ of op https://www.youronlinechoices.eu als u zich in de Europese Unie bevindt. Als u zich op deze wijze uitschrijft, betekent dat niet dat er geen advertenties meer worden weergegeven. Het betekent alleen dat er geen advertenties meer worden weergegeven van dergelijke bedrijven die zijn gebaseerd op uw activiteiten en afgeleide voorkeuren.

Google Analytics. Naast wat hiervoor is vermeld, hebben wij op onze websites en in andere services bepaalde Google Analytics-functies geïmplementeerd die ondersteuning bieden voor schermadvertenties, waaronder opnieuw gerichte advertenties. Bezoekers van onze websites kunnen zich uitschrijven voor bepaalde typen Google Analytics-tracering, Google Display Network-advertenties aanpassen door gebruik te maken van beheermogelijkheden om de voorkeuren voor Google-advertenties in te stellen, en ze kunnen meer informatie weergeven over hoe Google-advertenties aanbiedt door het bijbehorende Helpcenter voor klantenadvertenties weer te geven. Als u niet wilt deelnemen aan Google Analytics, kunt u tevens de browser invoegtoepassing downloaden om u uit te schrijven voor Google Analytics.

U kunt ervoor kiezen om cookies via uw browserinstellingen te verwijderen of uit te schakelen.

7. Beveiliging

Een beveiligingsverklaring die betrekking heeft op onze zelfserviceactiviteiten (ZUMER en onze andere activiteiten/services) kunt u hier vinden.

8. Gegevensbehoud

Wij verwijderen geen gegevens uit uw account als u een account bij ZUMER heeft. U bent ervoor verantwoordelijk hoe lang deze gegevens behouden blijven. Er bevinden zich bedieningselementen in uw account waarmee u gegevens op accountniveau (alle gegevens in uw account) en op reactieniveau kunt verwijderen. Als u een Respondent bent, moet u de deelnemer/klant/maker vragen hoelang uw reacties in de ZUMER-services opgeslagen blijven. In ons Cookiebeleid beschrijven we de vervalperioden voor cookies op onze websites.

9. Veiligheid van Minderjarigen
Onze services zijn niet bedoeld voor en mogen niet worden gebruikt door Minderjarigen. ‘Minderjarigen’ zijn personen jonger dan 13 (of ouder als dit volgens plaatselijke wetgeving is toegestaan). ZUMER verzamelt niet opzettelijk persoonlijke gegevens van Minderjarigen en staat hen niet toe zich te registreren. Als wij erop worden geattendeerd dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van een Minderjarige, kunnen wij deze informatie zonder kennisgeving verwijderen. Als u reden hebt om aan te nemen dat dit is gebeurd, kunt u contact opnemen met klantenondersteuning.

10. Wijzigingen in ons privacybeleid.
We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. We identificeren de wijzigingen die we hebben aangebracht op deze pagina. In omstandigheden waarin een wijziging de manier waarop we uw persoonlijke informatie of gegevens verzamelen of gebruiken wezenlijk verandert, sturen we al onze accounthouders een kennisgeving over deze wijziging.

11. Op u persoonlijk afgestemde marketing

U kunt zich in uw account uitschrijven voor directe marketingberichten. We bieden in alle e-mailberichten voor directe marketing opties om u uit te schrijven. Tot slot kunt u de cookies wissen in uw browserinstellingen als u geen persoonlijk afgestemde marketinginhoud op het web wilt zien die betrekking heeft op onze service. Lees hier ons Helpcenter-artikel over hoe u dit kunt doen.

12. Wie is mijn gegevensbeheerder?

Zoals hiervoor al is vermeld, worden alle reactiegegevens op individueel niveau beheerd door de deelnemer/klant/maker. ZUMER kan alleen gegevensbeheerder zijn van gegevens van respondenten op de zeer beperkte wijzen die zijn beschreven in de sectie ‘Hoe we de informatie gebruiken die we verzamelen – Respondent’. In de mate waarin dat het geval is, hebben we hieronder de juiste beheerder geïdentificeerd.
Voor deelnemer/klant/maker, respondent, Websitebezoeker en Panels op wie dit privacybeleid is gericht en die zich buiten de Verenigde Staten bevinden, is uw gegevensbeheerder ZUMER voor zover dit bedrijf uw persoonlijke gegevens verwerkt.

13. Uw rechten

Sommigen van u (Europese gebruikers en gebruikers van wie we informatie ontvangen binnen de context van het EU-US-privacyschild) hebben bepaalde wettelijke rechten met betrekking tot het verkrijgen van inlichtingen over of wij informatie over hen bewaren, met betrekking tot de toegang tot persoonlijke informatie die wij over hen bewaren en, onder toepasselijke omstandigheden, met betrekking tot het corrigeren, bijwerken, wijzigen of verwijderen daarvan. Sommige van deze rechten zijn mogelijk onderworpen aan uitzonderingen of beperkingen. We reageren binnen een redelijke termijn op uw verzoek om deze rechten uit te oefenen (en in alle gevallen binnen 30 dagen na de ontvangst van een verzoek).
Rechten die mogelijk op u van toepassing zijn:
Recht op gegevenstoegang
Recht op het beperken van verwerking
Recht op rectificatie
Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)
Recht tot bezwaar tegen verwerking.
Recht tot intrekken van instemming; en
Rechten met betrekking tot gegevensportabiliteit

Deelnemer/klant/maker

Wanneer u een account heeft bij een ZUMER-service, heeft u het recht op een kopie van alle persoonlijke gegevens waarover we in relatie tot u beschikken. U heeft het recht ons te vragen de manier waarop we uw gegevens gebruiken te beperken of om bezwaar te maken tegen sommige aspecten van onze behandeling van uw gegevens. U heeft toegang tot een groot gedeelte van uw gegevens in uw eigen account wanneer u zich aanmeldt. Als u echter een volledige kopie wilt verkrijgen van al uw gegevens of een beperking/begrenzing wilt aanvragen ten aanzien van hoe we uw gegevens gebruiken, kunt u hier contact met ons opnemen.
Ter herinnering vermelden wij dat ZUMER u tevens in staat stelt uw eigen reactiegegevens in een verscheidenheid aan indelingen vanuit ons systeem te exporteren, zodat u een back-up kunt maken of de gegevens kunt gebruiken in andere toepassingen.

Respondent
Waar u heeft gereageerd op een enquête, formulier of aanvraag die een deelnemer/klant/maker u via een ZUMER-service heeft gestuurd, moet u rechtstreeks contact opnemen met die persoon of organisatie om het beheren, verwijderen, bekijken, beperken van de toegang tot of intrekken van uw instemming met het gebruik van, de informatie die u via uw reacties heeft verstrekt, te bespreken. Uw reactiegegevens worden niet door ZUMER beheerd en ZUMER bevindt zich dienovereenkomstig niet in een positie om dergelijke aanvragen met betrekking tot die gegevens rechtstreeks te behandelen. Als u deze deelnemer/klant/maker niet kunt vinden, kunt u contact met ons opnemen via ons ondersteuningsteam. We zullen vervolgens ons best doen om u te helpen.
Wanneer u een of meer van de bovenstaande vermelde rechten met betrekking tot de categorieën respondentgegevens wilt uitoefenen die in dit beleid zijn beschreven en waarvoor ZUMER een gegevensbeheerder is, kunt u hier contact met ons opnemen.
Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe u een klacht kunt indienen.

Bezoeker
Wanneer u onze website heeft bezocht en een of meer van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u hier contact opnemen met ons ondersteuningsteam. Als alternatief kunt u, als uw aanvraag het recht om te worden vergeten betreft voor zover dat alleen betrekking heeft op ons gebruik van cookies, dit verwezenlijken door de cookies in uw browserinstellingen te wissen. Hoe u dat doet, kunt u hier lezen.

14. Uw rechten uitoefenen

Onze contactgegevens voor vragen over uw privacy
ZUMER
Johan Wagenaarring 29,
2033NZ, Haarlem
Nederland
info@ZUMER.nl

Klachten

Als u een inwoner bent van de Europese Unie en u niet tevreden bent over hoe we een klacht hebben behandeld die u bij ons heeft ingediend, heeft u het recht contact op te nemen met uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. Aangezien ZUMER is gevestigd in Nederland, valt het bedrijf onder de verantwoordelijkheid van De Autoriteit Persoonsgegevens (zie DAP-website)
Cookiebeleid